Tolmácsolási módok  

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá
 • felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média-tolmácsolás

Tolmácsolási típusok 

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • Lorm-abécé
 • tenyérbe írás
 • Braille-írás
 • Braille-írás taktilis formája
 • Tadoma vibrációs módszer

További információk a letölthető dokumentumok közt találhatóak.